Alle berichten van Jet van Gent

Mijn naam is Henriëtte van Gent, maar zeg maar Jet . Ik ben geboren en getogen in het Brabantse land maar in mijn jeugd heb ik mijn hart verpand aan het mooie zeeland. Na diverse exposities en kunstevenementen heb ik besloten mijn talenten te gaan gebruiken voor een hoger doel. Omdat ik zelf een gelukkige en beschermde jeugd heb gehad, ben ik in mijn leven goed opgewassen geweest tegen de diverse problemen. Om mij heen zie ik echter veel mensen die vastlopen of zelfs slecht functioneren doordat hun jeugd niet veilig en beschermd is geweest. Zelfs een paar van mijn liefdes waren door de mishandelingen uit hun jeugd niet in staat een normale relatie op te bouwen. Daarom heb ik besloten tot deze expositie en de oprichting van Stichting “Voor de lach van een kind”. De stichting heeft als doel het onder de aandacht brengen en daadwerkelijk veranderen van de misstanden rond kinderen zoals, kindermishandeling, seksueel misbruik, armoede en pesten. Wij vinden dat elk kind recht heeft op een gelukkige en beschermde jeugd en hopen dat samen met uw hulp te kunnen bewerkstellingen. Mishandelde en verwaarloosde kinderen lopen een groter risico om verslaafd te raken of een crimineel pad te volgen. Terwijl kinderen uit een warm en veilig nest in de meeste gevallen zullen opgroeien als tevreden en sociaal mensen. Op de website vind u informatie over de diverse acties en evenementen die komende tijd op het programma staan.

Beste mensen,

Zoals jullie weten ben ik vorig jaar in een burn-out gekomen en heb de stichting “Voor de lach van een kind” toen op een heel laag pitje moeten zetten. Veel lange gesprekken met mijn therapeute hebben me duidelijk gemaakt dat ik me het leed van kinderen en mensen te erg aantrek bij de persoonlijke hulpverlening die we gaven. Om mijzelf te beschermen heb ik daarom besloten de stichting niet meer op die manier voort te zetten.

Afgelopen jaar heb ik dan ook slechts een informatieve rol gespeeld in de hulpverlening, dus mensen doorgestuurd naar andere instanties die hen wel konden helpen met hun problemen. Dit gaf mij voldoende rust om mijn burn-out er onder te krijgen en mijn energie weer terug te vinden. Natuurlijk zie ik dat er nog heel veel mis is maar in ben niet bij machte dat te veranderen door hulpverlening.

Toen ik twee maanden geleden werd benaderd door GroenLinks of ik me verkiesbaar wilde stellen als gemeenteraadslid zag ik opeens weer mogelijkheden. Ik heb hier dus volmondig JA tegen gezegd en sta nu op nr2 op de kieslijst. We moeten natuurlijk nog wel de zetels binnenhalen maar als ik straks in de gemeenteraad zit krijg ik hopelijk meer ruimte om echt wat te veranderen!

Mijn grote droom is nog steeds om alle kinderen van Nederland weerbaarheidstrainingen te geven, en hen op die manier te leren beter opgewassen te zijn tegen de problemen die het leven met zich meebrengt. Om dit aan groot publiek en politiek uit te leggen ben ik bezig met het schrijven van een manifest, hierover later meer!

Tot zover mijn update wat betreft de stichting,

Warme groeten Jet van Gent

OM eist 10 jaar cel voor man die vader en opa is van hetzelfde kind

Voor de rechtbank in Roermond is vanochtend 10 jaar cel geëist tegen de 52-jarige André H. uit Herkenbosch. Volgens de officier van justitie staat vast dat H. zijn dochter vanaf haar 14e jarenlang met geweld heeft misbruikt en verkracht. Ook zou hij een zestienjarig meisje hebben misbruikt.

De dochter, die inmiddels op een geheim adres woont, deed in 2014 aangifte. Ze zou sinds 2002 gedwongen zijn tot seks met haar vader en met dieren, verklaarde ze. Hij sloeg haar naar eigen zeggen vaak. Ze was bang, durfde geen nee te zeggen. ,,Als ik niet wilde, sloeg hij en dwong hij me, en achteraf kreeg ik opnieuw slaag”, verklaarde ze bij de politie. 

De verkrachtingen eindigden volgens justitie in 2014. Uit dat misbruik in Swalmen, Vlodrop en Herkenbosch werd in 2011 een dochtertje geboren. Het slachtoffer was toen 23 jaar oud. H. is daarmee vader en opa van het kind.  Ook na de geboorte zouden de verkrachtingen gewoon zijn doorgegaan. 

H. ontkende eerder de vader van het in 2011 geboren kind te zijn. Hij wees zijn broer aan als mogelijke vader, maar DNA-onderzoek wees uit dat H. wel degelijk de vader is. Voor ze haar kind kreeg, had het meisje twee abortussen doorstaan. 

H. ontkende ook vandaag voor de rechtbank alle aantijgingen. Wel gaf hij toe vanaf de 21e verjaardag van zijn dochter seks met haar te hebben gehad, op vrijwillige basis. Hij ontkent geweld te hebben gebruikt.

De verdediging vroeg om vrijspraak. De advocaat van H. sprak van een valse en onbetrouwbare aangifte. Voor haar 21e was er volgens de advocate geen sprake van seks tussen vader en dochter.

H. trouwde in 2006 met een toen achttienjarige vrouw bij wie hij een kind verwekte toen ze zestien was. In die tijd woonde zij met haar moeder bij hem. Het OM acht ook bij de inmiddels ex-vrouw misbruik bewezen. De verdediging spreekt echter van vrijwilligheid. Niet strafbaar, aldus zijn advocaat.

De vrouw heeft onlangs de scheiding van H. aangevraagd. Volgens haar wordt ze bedreigd door haar huidige man en mag ze haar kind niet meer zien zolang ze getrouwd is met H.

De uitspraak is op 7 april.

Auteur: Jos Bouten

‘Beleid voor bestrijding kinderarmoede niet effectief’

Het beleid voor de bestrijding van kinderarmoede is niet effectief en moet op de schop. Dat zegt de Sociaal-Economische Raad (SER) in een advies aan het aankomende kabinet dat vandaag verschijnt.

Ondanks inspanningen van de overheid en verschillende organisaties is de kinderarmoede in Nederland structureel schrijft de SER in het advies. Andere landen lukt het wel om de kinderarmoede terug te dringen.

In 2014 leefden in Nederland 378.000 kinderen in armoede. Opvallend is dat 219.000 van deze kinderen opgroeit in een gezin waar tenminste één van de ouders werk heeft.

Volgens SER-voorzitter Mariëtte Hamer verdienen ouders soms te weinig. “Daar komt bij dat deze ouders te weinig gebruikmaken van de voorzieningen die er zijn en dat een deel ook nog te maken heeft met schulden”, voegt Hamer daar aan toe. 

De SER adviseert om in elke gemeente een armoederegisseur te benoemen. Deze moet samenwerking tussen verschillende instanties verbeteren en procedures vereenvoudigen. Ook moet zo’n regisseur ervoor zorgen dat werkende minima de weg naar voorzieningen beter weten te vinden.

 

 

SintEnKerstactie Voor de lach van een kind.

Voor alle ouders van Schouwen Duiveland die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken tijdens de decembermaand.

De decembermaand is altijd een dure maand en voor gezinnen die moeten rondkomen van een minimuminkomen vaak ook een belastende maand want we willen er allemaal voor zorgen dat de kinderen een leuke herinnering hebben aan Sinterklaas en Kerst. Ze zijn bijna het hele jaar lief geweest en willen net als kinderen met ouders die wat meer te besteden hebben ook graag cadeautjes krijgen van Sinterklaas of onder de kerstboom.

Om deze gezinnen te kunnen helpen organiseerd de Stichting Voor de lach van een kind dit jaar ook weer de decemberactie.

Kent u of bent u iemand met kinderen tot 12 jaar rondkomend van een minimum inkomen of met financiële problemen dan willen wij  helpen de komende feestdagen wat aangenamer te maken.

speelgoe

Hiervoor hebben we in samenwerking met een supermarkt en gulle gevers speelgoed ingezameld als cadeau voor de feesten die er aankomen. Het betreft gebruikt speelgoed dat door onze vrijwilligers van te voren wordt uitgezocht op gebreken.

Wilt u van onze hulp gebruik maken of helpen kunt u een mail sturen naar: info@voordelachvaneenkind.nl u krijgt dan een mail terug met een afspraak voor tijd en locatie. Als u speelgoed wilt doneren kan dat bij AH in de Goedzakdoos, het speelgoed komt dan vanzelf bij onze stichting terecht.

 Wij begrijpen dat het moeilijk kan zijn om deze stap te zetten, maar wij garanderen discretie en respecteren uw privacy en hopen zo ook voor u en uw kinderen de feestdagen een feest te laten zijn.

‘Veroordeelde ontuchtpleger kon pleegkinderen opvangen’

De Nederlander Paul van M. kon vijf jaar geleden een opvang voor pleegkinderen openen, terwijl hij al meerdere keren was veroordeeld voor het plegen van ontucht.

Het verleden van Van M. was niet bekend bij Jeugdbescherming Gelderland, blijkt uit onderzoek van het AD en De Gelderlander.

In 2011 kon Van M. thuis pleegkinderen opvangen, waarna hij mogelijk een van die kinderen heeft misbruikt. De ontucht gebeurde tussen januari en eind oktober 2011.

De 51-jarige Nederlander Paul van M. staat in Duitsland voor de rechter vanwege verkrachting van een 22-jarige Syrische asielzoekster. Van M. was directeur van een asielopvang in Duitsland ondanks het feit dat hij al zo’n 20 keer eerder veroordeeld is.

de grootste misvatting over kindermisbruik

Hoe kan het zijn dat iemand die al circa 20 keer veroordeeld is, onder meer voor seksueel misbruik, het toch schopt tot directeur van een asielopvang? Die vraag blijft vooral hangen bij de volgers van de rechtszaak tegen de 51-jarige Paul van M.

De man was tot februari directeur van een asielopvang in het Duitse Finnentrop-Heggen en wordt verdacht van viervoudige verkrachting, lichamelijke mishandeling en schade berokkenen aan de gezondheid.

Het vreemde aan de zaak is dat Paul van M. al circa 20 keer eerder is veroordeeld. ,,Zeventien keer in Nederland, twee keer in Duitsland en één keer in België,” verklaart Kamp. ,,De zaak in Nederland ging om seksueel misbruik.”

Uit onderzoek blijkt dat hij toen hij 34 jaar was in zijn toenmalige woonplaats Arnhem is veroordeeld wegens ontucht en diefstal. De Arnhemmer – die op zijn Facebook uitzonderlijk veel foto’s van jonge vrouwen liked – heeft zich in 1997 vergrepen aan een 14-jarig nichtje tijdens een zomerkamp in Friesland waar hij als hoofdleider fungeerde. Hij werd toen ook veroordeeld voor diefstallen die hij pleegde toen hij werkzaam was op de instelling ‘Het Dorp’. 

kindermisbruik

Diverse malen nam hij daar geld weg van gehandicapte bewoners. De rechtbank sprak hem destijds vrij van verkrachting van zijn vriendin, omdat er te weinig bewijs zou zijn dat hij haar tegen haar zin in tot seks gedwongen had. Verder is hij eerder veroordeeld voor onder meer: vervaardiging van verdovende middelen, heling, valsheid in geschrifte, diefstal en witwassen. 

Verklaring van goed gedrag

De Nederlander, die sinds de herfst van 2015 werkzaam was voor het bedrijf European Homecare, zou een Duitse verklaring van goed gedrag hebben overlegd, waaruit zou blijken dat hij niet veroordeeld zou zijn. Maar niemand kwam op het idee om hem naar een Nederlandse Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) te vragen. CDA-Kamerlid Madeleine Van Toorenburg noemt de zaak ‘heel alarmerend’. ,,Uit deze informatie blijkt dat het systeem blijft falen.” 

Samen met CDA-collega Pieter Omtzigt stelde zij Kamervragen toen bleek dat Robert M in de Amsterdamse zedenzaak ook al eerder was veroordeeld. De Let, die tot 19 jaar cel en tbs veroordeeld is voor misbruik van 67 zeer jonge kinderen, had al een veroordeling op zijn naam in Duitsland. ,,De regering heeft stellig gezegd dat de uitwisseling op orde was, maar opnieuw blijkt dat dit dus niet functioneert,” aldus Van Toorenburg, die dit morgen tijdens een overleg in de Kamer aan de orde belooft te stellen. 

,,Wij roepen de regering op hier zo spoedig mogelijk opheldering over te geven. Wat gaat minister Van der Steur in Europa doen om dit systeem sluitend te maken om kinderen en jonge vrouwen beter te beschermen?”

Op 24 november stond Paul van M. weer in het beklaagdenbankje. Dan zal de inmiddels 23-jarige Syrische worden gehoord door de rechter. Voor het proces zijn tot en met 12 januari 2017 in totaal zes zittingsdagen uitgetrokken.

Kindermishandeling discrimineert niet!

Kindermishandeling discrimineert niet op basis van:ras leeftijd kleur geslacht geloof of klasse! Kindermishandeling slaat overal steeds weer toe, meedogenloos en in alle lagen van de bevolking.

Het aantal  kindermishandeling is inmiddels gestegen tot rond de 350.000  per jaar. Elke week overlijdt er een kindje aan de gevolgen van mishandeling of verwaarlozing.

Een op de 4 meisjes en een op de 6 jongens wordt voor het 16e levensjaar seksueel misbruik ! Elke dag krijgen zo’n 165 kinderen voor het eerst te maken met seksueel geweld.

discrimineerd niet

Verder leven er  in ons eigen kikkerlandje maar bijna 400.000 minderjarige kinderen in een huishouden met een inkomen onder de lage – inkomensgrens, dat moet niet kunnen in een rijk land als Nederland!

Wekelijks lopen er jongeren weg  van huis of uit instellingen, gemiddeld 2 a 3 per week, en hoewel het grootste deel van deze jongeren binnen enkele dagen weer terecht is zijn er ook veel die niet terug keren!

De zorg van onze kinderen is een zorg van ons allemaal, en allemaal samen kunnen we wat veranderen aan bovenstaande en anderen misstanden!

Sluit je ogen niet voor kindermishandeling!

Jonge meisjes worden steeds vaker slachtoffer van mensenhandel

Maria 13 jaar  – tamelijk lang, relatief volwassen voorkomen – verblijft sinds acht maanden in Leeuwarden bij Fier, behandelcentrum voor slachtoffers van loverboys en jeugdprostitutie. Daar staat ze, haar armen stevig tegen haar lichaam klemt. Ze tuurt naar de grond. Maria heeft zojuist ze samengevat waarom zij stapelverliefd werd op een Nederlands-Surinaamse jongen van mid-twintig. Nu ze wil vertellen hoe hij haar overhaalde om seks te hebben met een vreemde man, wordt ze overmeesterd door nare herinneringen. Een snik. Maria: „Ik dacht gewoon dat hij mijn vriendje was.”

Want dat is Maria: slachtoffer van een loverboy. Ze werd ingepalmd door een coole rapper. Die beloofde eeuwige liefde, maar stuurde haar zes maanden lang op seksdates naar onbekende mannen. Wat heet: klanten, in Amsterdam. „Prijslijst”: pijpen vijftig euro, neuken honderd. Maria: „En vijfentwintig euro extra zonder condoom. De helft van het geld kreeg mijn vriend. ”Net als meisjes van 16 en 17 moesten ook deze nog jongere meisjes in een weerzinwekkende wereld leven. Ze werden stelselmatig misbruikt door pooiers en mensenhandelaren. Door onbekende mannen verkracht en als prostituee ingezet op verlaten parkeerplaatsen.

loverboys

Fier vangt jaarlijks 100 meiden op: Het zijn verhalen waar ze bij Fier dagelijks mee te maken krijgen. Fier is een landelijk expertisecentrum voor slachtoffers van mensenhandel. Vanuit heel Nederland worden hier jaarlijks zo’n 100 meisjes opgevangen en behandeld op zogeheten ASJA-groepen. Een plek voor meiden die gedwongen in de prostitutie of voor een pooierboy werkten.

Meisjes van 11 jaar, dat zijn kinderen die al echt seks moeten hebben met andere mannen

Jonge meisjes zoals Maria duiken steeds vaker op in de statistieken van slachtoffers van mensenhandel. Tussen 2011 en 2015 steeg het aantal aangemelde minderjarige Nederlandse slachtoffers van seksuele uitbuiting met 64 procent, van 78 in 2011 naar 128 in 2015, blijkt uit de Monitor mensenhandel 2015 die deze dinsdag wordt gepubliceerd.

„Een onderrapportage”, zegt Nationaal Rapporteur Mensenhandel Corinne Dettmeijer. Want: „Jeugdzorginstellingen melden nog onvoldoende. Ze vinden het moeilijk om het onderwerp bespreekbaar te maken en hebben toestemming van de ouder of voogd nodig om de naam van het slachtoffer door te geven.” Daardoor is er geen reëel beeld van de omvang van het probleem, zegt Dettmeijer. Dat bemoeilijkt opsporing en bescherming van slachtoffers.

loverboy

En dat terwijl de leeftijd van de Nederlandse meisjes die seksueel worden uitgebuit daalt, volgens hulpverleners. Bij hulpverleningsorganisatie Pretty Woman uit Utrecht komen steeds vaker meisjes van onder de veertien binnen. „Door Instagram en Facebook is het voor loverboys makkelijker geworden deze jonge meiden te benaderen.” Fier begint eind september een behandelgroep die zich richt op loverboyslachtoffers van 11 tot 14 jaar.

Misbruik van hun kwetsbaarheid

“Meisjes van 11 jaar, daar gebeurt hetzelfde mee als meiden van 17 jaar. Dat zijn kinderen die al echt seks moeten hebben met andere mannen. Wij kunnen ons er gelukkig niets bij voorstellen. Maar er zijn mensen die zich er wel wat bij kunnen voorstellen. Die maken misbruik van deze meisjes en hun kwetsbaarheid.”

fier

 Chatten met Fier

Wil je naar aanleiding van deze reportage je verhaal kwijt of heb je advies nodig? Via deze site kun je anoniem chatten met een hulpverlener van Fier. Bellen kan ook: 088-2080000. 

Laat kinderen meedenken over Zwarte Piet

Hoe lang blijven we vast houden aan een traditioneel kinderfeest waar kinderen niet langer blij mee zijn. Is het omdat we Zwarte Piet zo leuk vinden, of omdat we worden opgeruid door bepaalde rechtse groeperingen, omdat we willen vast houden aan ons recht op een discriminerende figuur…  En als kinderen het niet leuk vinden dat HUN feest elk jaar weer verpest wordt…. Moeten we dan niet gewoon een keer stoppen met deze onzinnige discussie, en luisteren wat kinderen willen….

De figuur Zwarte Piet  vormt een schending van het kinderrechtenverdrag, zegt Kinderombudsman Margrite Kalverboer. De Kinderombudsman mengt zich in het Zwarte Pieten-debat nadat er klachten bij haar waren binnengekomen. De klagers zijn ouders die vinden dat Zwarte Piet een karikatuur is en een voedingsbodem voor discriminatie en racisme. Hun kinderen zouden Zwarte Piet als kwetsend ervaren. Naar aanleiding van die klachten sprak Kalverboer in september 2016 met blanke en gekleurde kinderen (leeftijd: 10-16 jaar) over de kwestie Zwarte Piet.

Was het traditionele Sinterklaasfeest wel zo leuk…?
Was het traditionele Sinterklaasfeest wel zo leuk…?

“Zwarte Piet draagt bij aan pesten, uitsluiting of discriminatie en dát de figuur dus moet worden aangepast, daar is geen ontkomen aan.

In het rapport wordt het voorbeeld aangehaald van een 13-jarige jongen. Hij vertelt dat er met pepernoten naar hem is gegooid en dat hij zwarte aap en Zwarte Piet is genoemd.

“Veel gekleurde kinderen met wie is gesproken, ervaren discriminatie in hun dagelijks leven en vertellen dat dit rond Sinterklaastijd erger wordt. Ze wijten dat aan een aantal typische kenmerken en gedragingen van Zwarte Piet.”

De Kinderombudsman heeft onder meer als taak wetgeving, beleid en uitvoering van overheidsbeleid te controleren op de naleving van kinderrechten. Zij toetst haar bevindingen aan het Kinderrechtenverdrag van de Verenigde Naties. Daar staat onder meer in dat kinderen recht hebben op gelijke behandeling en op bescherming tegen discriminatie.

geen-stijl

Opvallend vaak geven kinderen aan dat volwassenen moeten stoppen met ruzie maken. Ik zat daar eerlijk gezegd wel met plaatsvervangende schaamte

Wij hebben met veel kinderen gesproken, in een veilige omgeving, waar ze niets ingefluisterd kregen door ouders. Gekleurde kinderen ervaren discriminatie in hun dagelijks leven en vertellen dat dit rond de sinterklaastijd erger wordt.”

Ook Kinderombudsman Kalverboer is voorstander van overleg. “De gemeenschap bepaalt, regio’s mogen verschillen. Het past bij de traditie dat het sinterklaasfeest op het platteland anders wordt gevierd dan in de stad.”

jan-roos

Maar liefst zou ze wel zien dat de discussie echt helemaal onderaan begint: bij de kinderen voor wie het feest ooit bedoeld was. “Ik zat eerlijk gezegd wel met plaatsvervangende schaamte met die kinderen te praten. Het debat is gepolariseerd rondom volwassenen. Kinderen zijn de dupe. Heel vaak gaven zij aan dat volwassenen moeten stoppen met ruzie maken! Ik zou echt hopen dat ouders en scholen zich iets nederiger opstellen en eerst eens vragen wat kinderen er zelf van vinden.”

Die kunnen volgens de kinderombudsman heel praktische oplossingen bedenken. “Het maakt hen vaak niet uit als ie niet meer zwart is, of ie ook andere kleuren krijgt, dan noemen ze hem gewoon Piet.

Cute upset boy pouting in the park
Cute upset boy pouting in the park

Plots gaf de vader het jochie een klap vol in zijn gezichtje

Collega Eva liep even de supermarkt in voor wat boodschappen. Daar zag ze een kindje door de supermarkt rennen. Het jongetje was een jaar of drie en werd door zijn vader en moeder geroepen, maar luisterde niet. De vader werd boos en pakte het ventje bij zijn arm, tilde hem hardhandig op en smeet hem in de kar.

Het manneke zette het op een brullen. Ineens haalde de vader vol uit en gaf hem een flinke klap in zijn gezichtje. De moeder zei nog ‘doe dat niet in de supermarkt, mensen zien het’. Waarop de vader riep ‘ik geef hen ook nog een klap’.

Trillend liep Eva de supermarkt uit. Het voorval liet haar niet los. Nog vaak moest ze denken aan het ventje. Zou hij thuis ook zou geslagen worden? Wat had ze kunnen doen? Het is een incident waarvan je later denkt ‘Had ik toch niet iets moeten doen?’ maar waarvan je je ook afvraagt ‘Wat dan?’.

tumblr_lci5lzsjc51qae9fyo1_500-300x199

Wat te doen bij kindermishandeling in het openbaar? ‘Wegkijken geen optie’

Jaarlijks worden vanaf 2007 zo’n 20.000 meldingen in Nederland gedaan van kindermishandeling. Dit is overigens een druppel op een gloeiende plaat, want in werkelijkheid worden ruim 119.000 kinderen echt mishandeld.

Gemiddeld wordt in elke schoolklas een kind thuis mishandeld. Een belangrijke reden waarom er zo’n gat gaapt tussen melding en het werkelijke aantal is volgens Veilig Thuis de angst van mensen om zich te melden bij een instantie.

Mensen zien waarschijnlijk wel dat het ergens niet goed gaat, trekken zich dat ook wel aan, maar durven die laatste stap niet te zetten. Lenneke Alink is hoogleraar Forensische Gezinspedagogiek aan de Universiteit Leiden.

Ze is ook lid van de Taskforce kindermishandeling en seksueel misbruik. We vroegen haar wat je moet doen als je in de tram of supermarkt ziet dat er iets naars gebeurt met een kind, waarvan je onderbuikgevoel zegt ‘dit klopt niet’.

“Het liefst hebben we dat mensen elkaar aanspreken als de situatie dat toelaat. Op een niet beschuldigende manier zeggen ‘Lukt het wel?’,  ‘Kan ik helpen?’, of ‘Ik snap dat het moeilijk is”. Ik heb het zelf ook wel eens meegemaakt dat ik iets zag gebeuren in de menigte. Maar het lastige is dat er geen pasklaar antwoord op is. Het ligt echt aan de situatie”

“Mensen zijn vaak geneigd de andere kant op te kijken, of denken ‘ik bemoei me er niet  mee’, ook als het iemand in de klas van je kind of een buurkind betreft. In dat geval zou ik altijd willen adviseren Veilig Thuis te bellen.

De angst om te bellen is vaak aanwezig, maar dat hoeft niet. Veilig Thuis heeft ook een adviesfunctie. Je hoeft niet direct te zeggen om wie het gaat, je kunt ook anoniem advies vragen.”

“Zij zijn er om mee te denken. Ze kunnen de ernst inschatten en staan heus niet zomaar de volgende dag op de stoep om het kind uit huis te halen. Toch kun je je zorg even bespreken.”

veilig

Telefoon

“De telefoon oppakken kan altijd een eerste stap zijn. Ook als je geweld in de supermarkt hebt gezien en je je daar zorgen over maakt. We moeten daar bewustzijn in creëren. Als je iets kunt doen, moet je verantwoordelijkheid niet uit de weg gaan.”

“Als manager kun je ook bellen als je dit ziet gebeuren in je winkel. Vooral als het mensen zijn uit de buurt die vaker komen. Als je je echt zorgen maakt is wegkijken geen optie meer.”

Tips van Veilig Thuis op een rijtje

Zorg dat je met begrip voor de situatie contact legt met de volwassene. Probeer zo de spanning te doorbreken. Zonder veroordeling of normerende houding.

Spreek in de ‘ik’ vorm:

‘Kan ik u ergens mee helpen?’

Hiermee geef je te kennen dat degene die slaat of schreeuwt gezien wordt en heb je eerder kans op een gesprek.

Wordt hierop niet gereageerd, probeer dan het volgende:

‘Ik zie dat je zoon of dochter niet luistert en dat je hem dan slaat.’

Geef aan wat het met je doet:

‘Ik schrik ervan wanneer ik zie dat een kind wordt geslagen.’

Vraag om een reactie:

‘Kun je je dat voorstellen? Wat denk je dat je hiermee oplost?

Wanneer de situatie te onveilig is voor jezelf, bel dan direct de politie, beschrijf de situatie en geef een signalement.

Heb je hulp nodig hierbij, dan kun je altijd vrijblijvend bellen met Veilig Thuis om om advies te vragen

0800-2000, gratis 24/7

Bron: Telegraaf – Vrouw  – door: Daphne van Rossum

Aanhoudingen voor gedwongen prostitutie van 16-jarige

Schiedam – De politie heeft maandag 2 maart drie mannen (20, 23 en 26) aangehouden. Ze worden ervan verdacht een 16-jarig meisje in de prostitutie te hebben gebracht. De zaak kwam vorig jaar aan het rollen toen één van de drie gewetenswroeging kreeg en melding maakte bij de politie.

De verdachten, afkomstig uit Rotterdam, Vlaardingen en één zonder vaste woon- of verblijfplaats, boden het meisje aan via advertenties op sekssites. Het slachtoffer had seks met de klanten in een kelderbox. De gebeurtenissen speelden zich af in mei 2014.

stoploverboysnu650-600x304

Na de melding achterhaalde de politie het meisje. Zij deed aangifte van mensenhandel. In het daarop volgende onderzoek werden door de politie 12 klanten, in de leeftijd van 20 tot 65 jaar en afkomstig uit verschillende plaatsen in het land, achterhaald. Alle opgespoorde klanten zijn aangehouden en na verhoor heengezonden. De officier van justitie die het onderzoek leidde zal de mannen op een speciale zitting brengen. Hen wordt het plegen van ontucht met een minderjarige prostituee ten last gelegd. Een datum voor de zitting is nog niet bekend.

Naast het feit dat het meisje minderjarig was, had ze ook zichtbare verwondingen, zoals blauwe plekken. Dit vormde voor de mannen geen belemmering om toch seks met haar te hebben.

Twee van de drie verdachten zijn donderdag 5 maart voorgeleid aan de rechter-commissaris. Die heeft ze voor 14 dagen in bewaring gesteld.