Laat kinderen meedenken over Zwarte Piet

Hoe lang blijven we vast houden aan een traditioneel kinderfeest waar kinderen niet langer blij mee zijn. Is het omdat we Zwarte Piet zo leuk vinden, of omdat we worden opgeruid door bepaalde rechtse groeperingen, omdat we willen vast houden aan ons recht op een discriminerende figuur…  En als kinderen het niet leuk vinden dat HUN feest elk jaar weer verpest wordt…. Moeten we dan niet gewoon een keer stoppen met deze onzinnige discussie, en luisteren wat kinderen willen….

De figuur Zwarte Piet  vormt een schending van het kinderrechtenverdrag, zegt Kinderombudsman Margrite Kalverboer. De Kinderombudsman mengt zich in het Zwarte Pieten-debat nadat er klachten bij haar waren binnengekomen. De klagers zijn ouders die vinden dat Zwarte Piet een karikatuur is en een voedingsbodem voor discriminatie en racisme. Hun kinderen zouden Zwarte Piet als kwetsend ervaren. Naar aanleiding van die klachten sprak Kalverboer in september 2016 met blanke en gekleurde kinderen (leeftijd: 10-16 jaar) over de kwestie Zwarte Piet.

Was het traditionele Sinterklaasfeest wel zo leuk…?
Was het traditionele Sinterklaasfeest wel zo leuk…?

“Zwarte Piet draagt bij aan pesten, uitsluiting of discriminatie en dát de figuur dus moet worden aangepast, daar is geen ontkomen aan.

In het rapport wordt het voorbeeld aangehaald van een 13-jarige jongen. Hij vertelt dat er met pepernoten naar hem is gegooid en dat hij zwarte aap en Zwarte Piet is genoemd.

“Veel gekleurde kinderen met wie is gesproken, ervaren discriminatie in hun dagelijks leven en vertellen dat dit rond Sinterklaastijd erger wordt. Ze wijten dat aan een aantal typische kenmerken en gedragingen van Zwarte Piet.”

De Kinderombudsman heeft onder meer als taak wetgeving, beleid en uitvoering van overheidsbeleid te controleren op de naleving van kinderrechten. Zij toetst haar bevindingen aan het Kinderrechtenverdrag van de Verenigde Naties. Daar staat onder meer in dat kinderen recht hebben op gelijke behandeling en op bescherming tegen discriminatie.

geen-stijl

Opvallend vaak geven kinderen aan dat volwassenen moeten stoppen met ruzie maken. Ik zat daar eerlijk gezegd wel met plaatsvervangende schaamte

Wij hebben met veel kinderen gesproken, in een veilige omgeving, waar ze niets ingefluisterd kregen door ouders. Gekleurde kinderen ervaren discriminatie in hun dagelijks leven en vertellen dat dit rond de sinterklaastijd erger wordt.”

Ook Kinderombudsman Kalverboer is voorstander van overleg. “De gemeenschap bepaalt, regio’s mogen verschillen. Het past bij de traditie dat het sinterklaasfeest op het platteland anders wordt gevierd dan in de stad.”

jan-roos

Maar liefst zou ze wel zien dat de discussie echt helemaal onderaan begint: bij de kinderen voor wie het feest ooit bedoeld was. “Ik zat eerlijk gezegd wel met plaatsvervangende schaamte met die kinderen te praten. Het debat is gepolariseerd rondom volwassenen. Kinderen zijn de dupe. Heel vaak gaven zij aan dat volwassenen moeten stoppen met ruzie maken! Ik zou echt hopen dat ouders en scholen zich iets nederiger opstellen en eerst eens vragen wat kinderen er zelf van vinden.”

Die kunnen volgens de kinderombudsman heel praktische oplossingen bedenken. “Het maakt hen vaak niet uit als ie niet meer zwart is, of ie ook andere kleuren krijgt, dan noemen ze hem gewoon Piet.

Cute upset boy pouting in the park
Cute upset boy pouting in the park

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *