Agnes Janssens

Als kunstenaar wil ik bijdragen aan een duurzame verandering van de maatschappij. Door gezamenlijke interactieve kunst te maken, leer ik kinderen , jongeren en volwassenen dat het hoog tijd is voor een gedragsverandering en tracht ik hun milieubewustzijn te stimuleren. Sinds enkele jaren maak ik “kunstwerken “ uit plastic- en pet zwerfvuil. Ik wil de toeschouwers “ stof tot nadenken” bieden, hen inspireren en een positieve ervaring laten opdoen i.v.m. ecologische problemen.

54be30601d0c36c3bf9494a90178e973
rainbow…pet…by Agnes Janssens