Er zijn banken die een bonus verdienen

 Voedselbank

 In Nederland leeft meer dan een miljoen mensen onder de armoedegrens. Duizenden kinderen gaan met honger naar school. Anno 2013. Voedselbanken voorzien wekelijks ruim 30.000 huishoudens van een voedselpakket. Om de klanten van eten te kunnen voorzien, werken de voedselbanken samen met bedrijven, instellingen, overheden en particulieren. Samen zorgen we ervoor dat armoede wordt bestreden, voedseloverschotten verdwijnen en het milieu minder wordt belast.

Zij doen dit met ruim 6500 vrijwilligers.

 Kledingbank  

 De Kledingbank is het doorgegeven van herbruikbare kleding aan mensen die het hard nodig

hebben, maar dit niet (meer) kunnen betalen.

 Waarom de Kledingbank?

 Er zijn steeds meer mensen in Nederland die in financiële problemen zijn geraakt. Denk hierbij aan ziekte, overlijden van de kostwinner, faillissementen, kortom schrijnende situaties.

 Iedereen heeft recht op huisvesting, eten en kleding. Dit komt langzamerhand ook in Nederland steeds meer in het gedrang; de Kledingbank wil hieraan bijdragen op het gebied van kleding.

 Speelgoedbank

 De Speelgoedbank verzamelt nieuw en tweedehands speelgoed en zorgt ervoor dat het terecht komt bij gezinnen met kinderen die dit goed kunnen gebruiken.

 De Speelgoedbank streeft ernaar om speelgoed van goede kwaliteit uit te geven aan de kinderen. Maar ook voor speelgoed wat niet aan deze kwaliteitseisen voldoet zal een goede bestemming gezocht worden. Een gedeelte zal verkocht worden (met de opbrengst kunnen we weer nieuwe dingen halen), een ander gedeelte zal naar een goed doel gaan wat weeshuizen in Oost-Europa helpt.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *