Over zelfdoding

 

Elke week besluiten ca. 2 jongeren uit het leven te stappen, veel van hen kunnende druk van het moeten presteren, de pijn van mishandelingen thuis of het pesten door anderen niet langer aan!

Van zelfdoding of suïcide wordt gesproken wanneer het slachtoffer zelf een handeling heeft verricht met als doel zich van het leven te beroven.

 Drie kwart van jongeren tussen 10 en 24 jaar spreken die lugubere wens ook vooraf uit.Daar waar men altijd beweert dat men geen rekening moet houden met mensen die over zelfmoord spreken omdat ze het uiteindelijk toch niet doen spreken cijfers dat met klem tegen.

Angstwekkend is ook dat de gemiddelde leeftijd van jongeren met zelfmoordneigingen de laatste jaren is gedaald.

Dat zou te maken hebben met het feit dat de puberteit op steeds jongere leeftijd optreedt.

Uit onderzoek blijkt ook dat jongens meer dan meisjes de stap zetten. Ergens heeft dat te maken met de geldingsdrang van jongens bij wie de maatschappelijke verwachtingen ook een stuk hoger liggen. Van jongens wordt verwacht datze zich sterk houden en hun emoties niet tonen, terwijl meisjes hun gevoelens wel kunnen uiten en een netwerk rond zich opbouwen die hen helpt en ondersteunt.

 stopzelfmoord

Zelfdoding vormt ook een steeds groter aandeel van de sterfgevallen onder jongeren. Bij twee op de tien sterfgevallen onder jongeren van 10 tot 25 jaar ging het in 2012 om zelfdoding, terwijl dit in 1969 gold voor een op de 26 sterfgevallen. Dat zelfdoding een belangrijkere doodsoorzaak is dan vroeger, komt overigens vooral door de flinke daling van dodelijke verkeersongevallen.

Jongeren die met zwarte gedachten rondlopen zitten duidelijk met een probleem dat ze niet opgelost krijgen waardoor de enige uitweg die nog rest uit het leven stappen is.

In de eerste plaats betreft het problemen op relationeel vlak: liefdesproblemen, een gestoorde relatie met de ouders, leerkrachten of vrienden of in het uiterste geval zelfs een totaal gebrek aan begrijpende personen. Problemen op de school of op het werk (concurrentie, sociaal contact) kan tot onzekerheid en eenzaamheid leiden en dramatische gevolgen hebben als de jongere in kwestie geen vertrouwenspersoon heeft.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *