PETITIE ALLE KINDEREN WEERBAAR!

Mensen die kinderen seksueel misbruiken zijn lang niet altijd pedofielen, er zijn namelijk ook antisociale plegers en gelegenheidsplegers!  De meeste kinderen worden misbruikt door bekenden (80%) en een groot deel daarvan is gelegenheidspleger of antisociale pleger – wat eigenlijk zoveel betekent als mannen (soms vrouwen) een kind misbruiken omdat het makkelijk is om ze te manipuleren en te onderdrukken. Deze monsters zijn dus eigenlijk de ergste die er rondlopen, griezels als Dutroux en Robert M.  en vaders die hun eigen kinderen misbruiken!

Afbeelding3

De benaming PEDOFIEL wordt dus vaak ten onrechte gebruikt en daardoor sluiten we wellicht onze ogen voor de overige kindermisbruikers. ’Want jouw aardige buurman of die coach van voetbal is toch zeker geen pedofiel, die heeft gewoon een vrouw en kinderen!’ Ook de media spreekt vaak van pedofielen terwijl het dan om antisociale plegers of gelegenheidsplegers gaat!

Omdat deze wetenschap het nog moeilijker maakt om onze kinderen te beschermen, moeten we misschien het begrip “seksueel misbruik van kinderen” veel beter bespreekbaar maken, vooral tegenover kinderen!

Wanneer er bijvoorbeeld op scholen openlijk gesproken wordt over kindermisbruikers, en vooral ook duidelijk gemaakt wordt dat alle kinderen beschermd worden tegen zulke mensen. Als uitgelegd wordt dat die mannen vaak met dreigementen of valse beloftes het kind laten zwijgen, zal het voor de kinderen die binnen de ”bekenden kring” worden misbruikt wellicht makkelijker zijn om er over praten!

kindermishandeling ons geheimpje

Daarnaast is het belangrijk dat alle kinderen weerbaarheidstraining een krijgen. Een duidelijk afwijzende reactie kan het risico op misbruik verkleinen, stelt psycholoog Inge Hempel. Hempel pleit ervoor het brede publiek te onderwijzen over seksueel misbruik van kinderen. Volwassenen moeten leren dat kinderen geen seks willen, ongeacht hun emotionele reactie. En kinderen moeten leren hoe zij moeten reageren op seksuele confrontaties met volwassenen en hoe zij zich kunnen verzetten tegen ongewenst fysiek contact.

ook-limburgse-getuigenissen-over-seksueel-misbruik-door-priesters_5_460x0

Wanneer we dus onze kinderen leren dat seksueel misbruik bestaat (door voorlichting op school) en hoe ze hier op moeten reageren (weerbaarheidstraining) kunnen we hen beter beschermen!

 Onderteken deze petitie als jij ook wilt  dat seksueel misbruik bespreekbaar wordt gemaakt op basisscholen (b.v. in kringgesprek of seksuele voorlichting)  en alle kinderen elk jaar een weerbaarheidstraining krijgen (de meeste trainingen zijn van korte duur dus makkelijk in te passen in bv gymles). Dit om kinderen beter te beschermen tegen seksueel misbruik!

 GA NAAR DE PETITIE ‘ ALLE KINDEREN WEERBAAR’  EN GEEF MISBRUIKTE KINDEREN EEN STEM!

 En verzoek  onze regering  conform: HET INTERNATIONAAL VERDRAG INZAKE DE RECHTEN VAN HET KIND  

Artikel 3 Belang van het kind –  Het belang van het kind moet voorop staan bij alle maatregelen die kinderen aangaan. De overheid moet het welzijn van alle kinderen bevorderen en houdt toezicht op alle voorzieningen voor de zorg en bescherming van kinderen.

Artikel 34 Seksueel misbruik Het kind heeft recht op bescherming tegen seksuele uitbuiting en seksueel misbruik. De overheid moet maatregelen nemen om kinderprostitutie en kinderpornografie te voorkomen.

Samen met ons zorg te dragen voor de bescherming van onze kinderen tegen kindermisbruik!

Dit door wettelijk te verplichten dat – seksueel misbruik besproken wordt – en alle kinderen een weerbaarheidstraining krijgen – op  de basisscholen!

SLACHTOFFERS VAN SEKSUEEL MISBRUIK HEBBEN LEVENSLANG!

Kinderen die zijn misbruikt, zullen daar ook op volwassen leeftijd vaak nog gevolgen van ondervinden, vooral als er indertijd niet goed op werd gereageerd! Lees verder…

OF GA NAAR DE PETITIE HERZIENING STRAFMAAT VAN PLEGERS SEKSUEEL GEWELD TEGEN KINDEREN! 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *