STOF TOT NADENKEN!

IS DAT HET WAARD

elk jaar worden 400 pedoseksuelen

terug in de maatschappij geplaatst

daarvan gaat tussen de 10 en 20%

dus 40 tot 60 pedo’s opnieuw de fout in

als elke recidiverende pedoseksueel

gemiddeld 1 à 2 kinderen misbruikt

dan zijn dat elk jaar 40 tot 120 kinderen

die de vernieling in gaan!

IS DAT HET WAARD

DEZE RECHTS MAATSCHAPPIJ?

2 gedachten over “STOF TOT NADENKEN!”

 1. Helaas kloppen cijfers media vrijwel nooit!
  Vertrouw dus niet enkel op de media.
  Kijk en luister hier 70%/80% recidive : http://www.npo.nl/bureau-rooijakkers-verster/13-02-2014/AVRO_1641646

  Tot slot wist u dit: Jaarlijks worden circa duizend zaken aangaande pedoseksuele delicten voor de rechter gebracht.
  In eenderde van deze gevallen gaat het om pedoseksuele ‘ontucht’ (artikel 247 Sr).
  Meer dan de helft van de door de OvJ vervolgde zaken betreft pedoseksuele delicten zoals seksuele penetratie van kinderen jonger 12 jaar (art. 244 Sr) en ‘misbruik gezag en incest’ (art. 249 Sr).
  Hoeveel slachtoffertjes dit jaarlijks zijn hoef ik u niet te vertellen.
  Maar daar blijft het niet bij.
  Want gemiddeld wordt zo’n 30 procent over een periode van 25 jaar veroordeeld voor een nieuw zedendelict.
  Dit is veel hoger dan bij andere misdrijven.
  Pedoseksuele daders werden vaker opnieuw veroordeeld voor een seksueel delict dan verkrachters met volwassen vrouwelijke slachtoffers.
  Pedoseksuele daders met jongens buiten het gezin als slachtoffer vertoonden het hoogste percentage seksuele recidive (80%).
  Bron: Recidivegegevens werden opgevraagd bij het Justitieel Documentatieregister van het Ministerie
  van Justitie.

  Europa komt in opstand, steeds meer burgers staan op en pikken het niet meer!

 2. Ook in deze:
  Kindermishandeling: Steeds weer komt men met verkeerde cijfers naar buiten!
  De cijfers kindermishandeling liggen (helaas) vele malen veel hoger..!
  De cijfers: 1- Jaarlijks worden ruim 350.000 Kinderen in Nederland lichamelijk mishandeld.
  2- Jaarlijks sterven er plm 55 Kinderen door verwondingen die ze op deze wijze hebben opgelopen.
  3- En ruim 260.000 Kinderen worden jaarlijks emotioneel verwaarloosd of door misbruik zo ernstig psychisch beschadigd dat het hen volledig aan enige vorm van eigenwaarde ontbreekt.

  Nog wat cijfers: 1 op de 20 baby’s die veel huilen wordt op de een of andere manier mishandeld, door elkaar geschud, of krijgt een doek op de mond om het huilen te smoren.
  Dit komt vaak te laat aan het licht, omdat ouders zich ervoor schamen dat zij niet met hun baby kunnen omgaan.
  Bij meer dan de helft van de mishandelde kinderen die bij het AMK werden gemeld, duurde de mishandeling op het moment van melding al langer dan een jaar.
  Tweederde van de mishandelde kinderen die hulp kregen, was op dat moment al langer dan een jaar mishandeld.

  Ook verwaarlozing is kindermishandeling en dus ook een groot probleem.
  Uit de jaarcijfers van de AMK’s blijkt dat inmiddels meer dan de helft van de meldingen ook emotionele en fysieke verwaarlozing gaat .
  Elke drie uur wordt er bij de rechter bescherming gevraagd voor een kind .
  Wist u dat meer dan een kwart van de Nederlandse bevolking al slachtoffer (geweest) van huiselijk geweld.
  Kinderen die getuige zijn van geweld lopen ernstige psychische schade op.
  En 900.000 kinderen onder de 12 jaar groeien op in een gezin waarvan een ouder psychische problemen of verslavingsproblemen heeft.
  Dat zelfde geldt voor nog eens een half miljoen jongeren tot 22 jaar.
  Armoede: Ruim 19% van de Nederlandse huishoudens leeft onder of rond het sociale minimum (armoedegrens).
  In 2009 betrof dit 754.000 kinderen onder de 18 jaar, en dat in een zo welvarend land als Nederland.

  Ik wil alle medelanders, op deze wijze nog maar eens duidelijk maken hoe ernstig het eigenlijk is.

  Lees ook deze brief: http://www.argusoog.org/cijfers-kindermishandeling/
  Slaan kind in 2007 afgeschaft: http://kinderrechtenactivist.punt.nl/index.php?r=1&id=489172
  Nog jaarlijks meer dan 610.000 kinderen, lichamelijk en psychisch mishandeld waarvan jaarlijks plm 55 met de dood tot gevolg.
  Definitie kindermishandeling: Onder kindermishandeling valt niet alleen lichamelijk, geestelijk en seksueel geweld, maar ook verwaarlozing, psychische mishandeling.
  De grootste groep mishandelde kinderen wordt fysiek of emotioneel verwaarloosd.
  Ook zou goede opvoedingsondersteuning voor alle gezinnen kunnen bijdragen om kindermishandeling tegen te gaan.
  Als Kinderombudsman riep en schreef ik al jaren de politiek hierover aan, maar de politiek zweeg ook in het verleden, zeker als het om de meldplicht gaat en de verplichte opvoed cursus bvb.
  En daar moet nu maar eens echt verandering in komen vind ik: http://kinderrechtenactivist.punt.nl/index.php?r=1&id=497064
  Ook psychische kindermishandeling: http://tinyurl.com/6aezqne

  Want dit wordt door veel artsen te vaak nog niet serieus genomen, misschien dat artsen wat bijles zouden moeten nemen, mits zij hun beroep serieus nemen!
  In een kwart van de zaken waarbij kinderen overleden zijn door kindermishandeling werd door de arts, tegen beter weten in, toch een natuurlijke doodsoorzaak opgegeven.
  Hierdoor werden daders, ouders, verzorgers niet vervolgd en worden mishandelde en overleden kinderen begraven zonder dat de zaak is uitgezocht.
  In een kwart van de zaken waarbij kinderen overleden zijn door kindermishandeling werd door de arts, tegen beter weten in, toch een natuurlijke doodsoorzaak opgegeven.
  Hierdoor werden daders, ouders, verzorgers niet vervolgd en worden mishandelde en overleden kinderen begraven zonder dat de zaak is uitgezocht.
  En ondanks deze NODO ontwikkelingen: De NODO-procedure (Nader Onderzoek Doods Oorzaak) is bedoeld om de doodsoorzaak te achterhalen bij onverklaard overlijden van minderjarigen.
  Er worden alternatieven onderzocht voor de NODO-procedure die de KNMG met alle betrokken medische beroepsgroepen heeft voorgesteld, zo meldde de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie in maart 2011 aan de Tweede Kamer.

  Er moet ook zeker meer aandacht, kenniss en expertise komen voor ook psychische/kindermishandeling.

  Want de cijfers kindermishandeling blijven stijgen omdat er nog steeds te weinig aandacht en kennis/expertise is.
  Jaarlijks worden in Nederland nog steeds meer dan 610.000 kinderen, lichamelijk en psychisch mishandeld waarvan jaarlijks plm 55 met de dood tot gevolg.
  Nederland telt op de teller van het cbs nu plm 16.641.901 inwoners. http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/bevolking/cijfers/extra/bevolkingsteller.htm
  Inclusief op dit moment de 3 928 334 kinderen/jeugdigen van (0 tot 20 jaar) diverse onderzoeken toonde aan dat een op de vijf kinderen/jeugdigen word mishandeld.
  Veel mishandelingen meld men helaas niet, en of worden niet opgemerkt dus de cijfers konden wel eens tweemaal zo hoog zijn.

  De cijfers in de media kloppen dus ook niet.
  Misschien bewust, omdat men afhankelijk is van subsidie/rijksgelden?
  Of zoals de commerciele media, door de afhankelijkheid van reclame en anderen?
  Want geloof het of niet, ook de media verzwijgt een hoop.
  Daarom dat ik dit stuk ook schreef.
  Want nog jaarlijks worden in Nederland nog steeds meer dan 610.000 kinderen, lichamelijk en psychisch mishandeld waarvan jaarlijks plusminus 55 met de dood tot gevolg.
  Want psychische kindermishandeling, verwaarlozing worden eigenlijk nooit meegenomen in de cijfers, ook niet bij de RvdK, BJZ, AMK, GGD of aanverwante instanties, zelfs bij huisartsen en in ziekenhuizen word psychische kindermishandeling, verwaarlozing buiten de cijfers kindermishandeling gehouden.

  Huisartsen en assistenten op huisartsenposten herkennen signalen van kindermishandeling niet of nauwelijks. Ze vragen te weinig door om mishandeling te kunnen uitsluiten.
  Spoedeisende hulp in ziekenhuizen zien kindermishandeling ook nog steeds te vaak over het hoofd.
  Als een kind met bijvoorbeeld een gebroken arm bij de eerste hulp komt, beschouwen hulpverleners dat ook nog te vaak als een ongelukje.
  Hulpverleners zijn vaak te weinig geschoold om kindermishandeling te herkennen, zeker als het om psychische kindermishandeling, verwaarlozing gaat.
  Kindermishandeling is bvb ook slechte verzorging, bijvoorbeeld nooit gezond eten, onvoldoende nachtrust gunnen, onthouden van medische verzorging of goede hygiëne (lichamelijke verwaarlozing verwaarlozing dus is ook kindermishandeling).
  Kinderen die zonder ontbijt de deur uit laten gaan, is dus ook kindermishandeling.
  Ook registeren de meeste ziekenhuizen en huisartsen de signalering en melding van kindermishandeling niet. Een kwalijke zaak vind ik..
  Dus vetrouw nooit enkel op de media!!!

  Maar er zijn helaas veel verschillende vormen van kindermishandeling. Kindermishandeling betekent niet alleen dat een kind wordt geschopt of geslagen.
  Het is niet zo dat je een mishandeld kind gemakkelijk herkent omdat hij/zij een blauw oog heeft, of regelmatig onder de blauwe plekken zit.
  Je kunt namelijk niet zien aan een kind als hij?, zij misbruikt is of als hij/zij vaak wordt uitgescholden, of wordt verwaarloosd.
  Want psychische kindermishandeling is vaak onzichtbaar!
  In de praktijk blijkt dat kindermishandeling, of misbruik helaas nog niet stopt na melding bij een Advies en Meldpunt Kindermishandeling (AMK).
  Omdat zij veelal te lang wachten of de zaak überhaupt niet serieus nemen..
  Zie link inclusief bijlage: http://kinderrechtenactivist.punt.nl/index.php?r=1&id=495663

  Het bestuur van: PRK – Partij Rechten Kind
  Rietgansplein 23
  6883 DT
  Velp gld
  Nederland
  Telefoonnummer: 0268440431

  Oprichter/voorzitter: Jos.Aalders (Velp gld)
  Website: http://www.partijrechtenkind.nl
  Weblog: http://partijrechtenkind.wordpress.com/
  Nummer KVK : 09217174

  Cijfers
  Dat de cijfers kindermishandeling niet kloppen blijkt dus ook uit het volgende: Het aantal kinderen in de jeugdzorg is de afgelopen tien jaar opgelopen tot 265.000, blijkt uit cijfers van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP).
  Gemiddeld neemt het gebruik van jeugdzorg elk jaar toe met 8 procent.
  Volgens het SCP komt de toename doordat kinderen tegenwoordig sneller professionele begeleiding krijgen. Bovendien is de diagnostiek verbeterd en nemen hulpverleners en bestuurders graag het zekere voor het onzekere.
  Ouders oorzaak
  Problemen bij jongeren zijn vaak terug te leiden op de gezinssituatie, meent het SCP. Kinderen uit arme gezinnen of met ouders die gescheiden zijn of in aanraking geweest met de politie, hebben vaker jeugdzorg nodig dan andere kinderen.
  De kenmerken van het kind zijn minder bepalend dan die van de ouders, schrijft het SCP in het rapport ‘Jeugdzorg in groeifase’.

  http://www.scp.nl/Publicaties/Alle_publicaties/Publicaties_2011/Jeugdzorg_in_groeifase

  De afgelopen tien jaar zijn er steeds meer jongeren van nul tot zeventien jaar in de jeugdzorg terechtgekomen, terwijl het totale aantal kinderen in de bevolking nauwelijks is gestegen.
  Dat meldt het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) in het rapport Maten voor gemeenten 2011.
  In het laatste jaar dat is onderzocht – 2009 – stonden 377.000 kinderen tot achttien jaar ingeschreven bij een van de vormen van jeugdzorg.
  Dat laatste cijfer vertekent het beeld enigszins, want het gaat per saldo om 265.000 kinderen.

  Dat het aantal inschrijvingen veel hoger ligt, komt door de grote overlap tussen de verschillende voorzieningen.
  Onder het begrip jeugdzorg vallen de geestelijke gezondheidszorg (ggz) voor jongeren, de provinciale jeugdzorg en de voorzieningen voor jeugd met een licht verstandelijke handicap.
  Het SCP stelt vast dat het gebruik van die vormen van jeugdzorg per jaar met gemiddeld 8 procent toeneemt.
  Dat komt doordat er steeds strengere eisen worden gesteld aan kinderen.
  Wat vroeger informeel werd opgelost, geldt nu sneller als een probleem dat om professionele begeleiding vraagt.
  Verder wordt er beter gediagnosticeerd, waarmee problemen eerder worden gezien en behandeld.

  Een andere oorzaak is de angst bij hulpverleners en bestuurders om de fout in te gaan.
  Dat wordt wel het Savanna-effect genoemd, naar aanleiding van het incident in 2004 met het meisje Savanna, dat een fatale afloop had: De tragische dood van Savanna in 2003 en de aanklacht tegen de voogdes heeft de jeugdzorg angstig en onzeker gemaakt, en nu worden kinderen dus veelal zonder degelijk onderzoek, waarheidsvinding, van school geplukt en uithuis geplaatst.
  Kinderen en ouders, verzorgers worden vaak zelf nog niet eens gezien of gehoord maar worden dan zonder pardon uit elkaar gerukt.
  Vanaf 22 februari 2007 viel ‘jeugdbescherming’, waaronder ook het programma Beter Beschermd, onder de verantwoordelijkheid van de minister voor Jeugd en Gezin.

  Maar ook in andere landen is het een groot probleem:
  Jos Aalders is a volunteer ombudsman for children in theNetherlands.
  He can be controversial (rather like members of Familie4Justice, he has been known to dress up as Zorro) but he is nevertheless trusted by countless families, who contact him with complaints about children and the social services. He says that these have risen by about 30%. “The trend has become that it is better to place a child into care then to take any risk whatsoever.
  And since complaints about abuse can be anonymous and come from anyone, children are taken away too soon in some cases.
  There is a case at the moment of a baby that was taken from his parents the day after the birth.
  The parents have very low IQs but they take care of themselves, work, have friends and family to help them. They did not even get a chance to do it right, the child was taken away immediately.
  I think that’s typical of what is going on in child services.”
  Meer hierover: http://www.guardian.co.uk/society/2008/dec/01/child-protection-baby-p-netherlands

  Het SCP stelt verder vast dat een beroep op jeugdzorg het vaakst te herleiden valt tot de gezinssituatie.
  Wanneer een gezin slecht rondkomt, ouders gescheiden zijn of de ouders in aanraking zijn gekomen met de politie, dan is de kans veel groter dat de kinderen een vorm van jeugdzorg gaan gebruiken.
  De kenmerken van het kind zelf zijn veel minder van invloed dan de kenmerken van de ouders of het gezin, aldus het SCP.
  Met de jeugdzorg is jaarlijks een bedrag van ruim 3 miljard euro gemoeid.
  Lees ook: Jeugdzorg vanaf 2014 naar gemeenten : http://scp.nl/content.jsp?objectid=default:28995

  Jeugdzorg bij gemeente, ik huiver al bij de gedachte hoe dat in 2014 zal gaan: http://kinderrechtenactivist.punt.nl/index.php?r=1&id=493213&tbl_archief=#r453629
  Lees hier ook wat de nieuwe kinderombudsman schrijft over jeugdzorg naar gemeente: https://www.dekinderombudsman.nl/ul/cms/fck-uploaded/AdviesConceptJeugdwe20KOM7A.2012.pdf

  Auteur: Jos Aalders

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *