Pedoseksueel of antisociale – gelegenheids pleger?

Mensen die kinderen seksueel misbruiken zijn lang niet altijd pedofielen, er zijn namelijk ook antisociale plegers en gelegenheidsplegers!  De meeste kinderen worden misbruikt door bekenden (80%) en een groot deel daarvan is gelegenheidspleger of antisociale pleger – wat eigenlijk zoveel betekent als mannen (soms vrouwen) een kind misbruiken omdat het makkelijk is om ze te manipuleren en te onderdrukken. Deze monsters zijn dus eigenlijk de ergste die er rondlopen, griezels als Dutroux en Robert M.  vaders die hun eigen kinderen misbruiken!

LEES VERDER

En verzoek  onze regering  conform:

INTERNATIONAAL VERDRAG INZAKE DE RECHTEN VAN HET KIND  

Artikel 3 Belang van het kind Het belang van het kind moet voorop staan bij alle

maatregelen die kinderen aangaan. De overheid moet het welzijn van alle kinderen bevorderen en houdt toezicht op alle voorzieningen voor de zorg en bescherming van kinderen.

Artikel 34 Seksueel misbruik Het kind heeft recht op bescherming tegen seksuele uitbuiting en seksueel misbruik. De overheid moet maatregelen nemen om kinderprostitutie en kinderpornografie te voorkomen.

Samen met ons zorg te dragen voor de bescherming van onze kinderen tegen kindermisbruik!

Dit door wettelijk te verplichten dat – seksueel misbruik besproken wordt – en alle kinderen een weerbaarheidstraining krijgen – op  de basisscholen!

 SLACHTOFFERS VAN SEKSUEEL MISBRUIK HEBBEN LEVENSLANG!

Kinderen die zijn misbruikt, zullen daar ook op volwassen leeftijd vaak nog gevolgen van ondervinden, vooral als er indertijd niet goed op werd gereageerd! Lees verder…

TEKEN DE PETITIE KINDERMISBRUIK STRAFFEN MELDEN EN VOORKOMEN!

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *