Seksueel misbruik: het lichaam onthoudt alles

In het kielzog van diverse commissieonderzoeken en rechtszaken over seksueel misbruik, duikt altijd weer de vraag op of jonge kinderen eigenlijk wel last krijgen van misbruik. En of zij zich dit later wél of niet kunnen herinneren.

Robert_M__bekent_m_1675644b

Diverse specialisten en ervaringsdeskundigen rolden rondom het eerste proces van Robert M. over elkaar heen als het gaat om het je wel of niet kunnen herinneren van seksueel misbruik. De meest schokkende uitspraak kwam van psycholoog Ruud Bullens. Hij zei in de Volkskrant dat de kinderen te jong zijn om zich het misbruik te herinneren.

Psycholoog Bullens: ‘Een baby ervaart het verschil niet tussen een thermometer die in de anus wordt gebracht of iets anders dat naar binnen gaat. Je hebt taal nodig om herinneringen te creëren en daar betekenis aan te geven.’

Bullens wilde ouders en hulpverleners waarschuwen, zegt hij nu tegen Tijdschrift Kindermishandeling. ‘Het gevaar is dat eventuele problemen die ouders bij hun kinderen zien, direct gekoppeld worden aan het misbruik. Dat kan heel belastend zijn voor die kinderen.’

Nijntjetruitje

Hij benadrukt dat er geen enkele twijfel bestaat over het verwerpelijke karakter van seksueel misbruik met jonge kinderen. Maar wat als de Amerikaanse politie het Nijntjetruitje van een van de Nederlandse slachtoffertjes niet had gevonden, vraagt hij zich af. ‘Had iemand dan ooit iets gemerkt?’

Joyce van de Wiel (59), voorheen werkzaam als maatschappelijk werkster, heeft zich vreselijk gestoord aan de uitspraken van Bullens. ‘Hij wekt de suggestie dat je bij heel jonge kinderen zomaar dingen kan uithalen, die je volwassenen nooit aan zou doen.’

Getriggerd

Toen ze op haar 37e hoorde dat haar zoon was misbruikt door een pedofiel, leek het alsof iets in haar eigen geheugen werd getriggerd. Iets wat ze tot haar 50e niet voor mogelijk had gehouden: dat ze vanaf haar eerste jaar seksueel was misbruikt door haar opa.

Ze had al jaren ernstige vermoeidheidsklachten, kon totaal niet tegen stress en verkrampte als een arts in de buurt van haar bekkenstreek kwam. Ze denkt dat haar klachten met het misbruik te maken hebben. ‘Alsof mijn lichaam heeft opgeslagen wat mijn bewuste niet kon benoemen.’

Afbeelding1

Geestelijk mishandeld

Ook gepensioneerd docent theologie Jan Willem de Jonge (65) is daar vast van overtuigd. Hij vermoedt dat hij als baby bijna door zijn moeder is gewurgd en jarenlang geestelijk is mishandeld. Rond zijn 30e kreeg hij een ernstige depressie.

Onverklaarbare angsten hielden hem ’s nachts wakker. Jaren later kreeg hij flashbacks over wat hem in zijn vroege jeugd was overkomen. ‘Pas toen ik woorden durfde te geven aan wat me ooit moet zijn aangedaan, ben ik uit mijn chronische depressie gekomen en me beter gaan voelen.’ Toen was hij al lang en breed met pensioen.

Van de Wiel en De Jonge zijn niet de enige volwassenen die gekweld worden door herinneringen aan misbruik op zeer jonge leeftijd. Bij centra voor vroegkinderlijke traumatisering zijn honderden extreem angstige mensen in behandeling, die soms liever hopen dat ze gek zijn, dan dat hun verhaal waar is. 

Suggestieve vragen

Volgens veel wetenschappers moeten hun herinneringen wel vervormd zijn. Bijvoorbeeld omdat therapeuten suggestieve vragen stelden en zo hun herinneringen hebben ‘gestuurd’. Of omdat ze hun herinneringen verkeerd dateren.

Bullens: ‘Het is onmogelijk dat iemand nog weet dat zijn vader hem op zijn tweede een penis in de mond stopte.’ Als vaste expert op wie politie en justitie een beroep doen in zedenzaken waar kinderen bij betrokken zijn, onderzocht hij tientallen aangiftes van volwassenen die stelden dat ze voor hun derde waren misbruikt. Objectieve bewijzen daarvoor werden zelden gevonden.

‘Omstreden herinneringen’

Het felle debat tussen wetenschappers en therapeuten over de betrouwbaarheid van herinneringen in therapie, leidde in 2004 tot een 140 pagina’s tellend rapport van de Gezondheidsraad ‘Omstreden herinneringen’. Soms zijn herinneringen echt, soms onecht, was de conclusie. Maar het is onmogelijk om in therapie achteraf de waarheid te reconstrueren.

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat de vroegste herinneringen van volwassenen hooguit terug gaan tot het 3e of 4e levensjaar. Infantiele amnesie heet dat verschijnsel.

Taal cruciale rol

De belangrijkste verklaring is dat taal een cruciale rol speelt bij het onthouden van gebeurtenissen. Bullens: ‘Pas als kinderen kleine zinnetjes gaan produceren en door te praten betekenis geven aan wat ze meemaken, worden gebeurtenissen op de juiste plek opgeslagen en kunnen ze later worden teruggehaald.’

Niet dat heel jonge kinderen geen hevige angst of stress kunnen ervaren, als ze worden misbruikt. ‘Maar dat wil nog niet zeggen dat ze daar later nadelige gevolgen van ondervinden’, zegt Bullens. Hij heeft groot vertrouwen in de veerkracht van kinderen.

Nachtmerries

‘Baby’s en peuters maken een heleboel stressvolle gebeurtenissen mee, zonder daar iets aan over te houden. Als je kind nachtmerries of buikpijn heeft, is het verleidelijk om te denken: zie je wel, dat komt door dat misbruik. Maar het kan net zo goed een andere oorzaak hebben.’

Tastbaar de stilte

Wat niet weet, dat niet deert? Ontwikkelingspsycholoog en traumadeskundige Arianne Struik denkt er anders over. ‘Hoe jonger kinderen zijn, hoe ingrijpender de gevolgen van seksueel misbruik kunnen zijn.’ Struik werkt bij het Vughtse centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie Herlaarhof met vroegkinderlijk getraumatiseerde kinderen.

Chronisch ontregeld stresssysteem

In haar praktijk ziet ze misbruikte kinderen tussen nul en vier jaar met een chronisch ontregeld stresssysteem. Ze vertrouwen niemand, hebben nachtmerries of verlatingsangst. Sommigen vertonen seksueel gedrag dat niet bij hun leeftijd past. Anderen zijn agressief of plassen opeens weer in bed. ‘Ze voelen dat er iets gebeurd is wat niet klopt, maar kunnen het niet plaatsen. Dat maakt ze bang.’

Volgens Struik kan de seksuele opwinding van volwassenen voor jonge kinderen zo beangstigend zijn, dat ze daar blijvend klachten aan over kunnen houden. Zoals problemen met hechting en bij het reguleren van hun emoties.

Blijvende klachten

Ook het recente rapport ‘Gerapporteerde problemen van slachtoffers van seksueel misbruik in de kindertijd’ van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) van het ministerie van Justitie, dat in mei 2011 werd gepubliceerd, wijst op blijvende klachten van slachtoffers van seksueel kindermisbruik.

Veelvoorkomend zijn angst- en slaapstoornissen, epileptische aanvallen zonder dat daar een lichamelijke oorzaak voor is en extreme afhankelijkheid van anderen. Het WODC hield alle rapportages over problemen na seksueel kindermisbruik sinds 2000 tegen het licht.

Onbewuste herinneringen

Volgens de onderzoekers komen problemen in een ‘brede groep van misbruikslachtoffers’ voor, ongeacht hun leeftijd op het moment van misbruik. In dit rapport wordt echter niet duidelijk hoeveel studies betrekking hadden op misbruik van kinderen onder de 4 jaar.

Volgens Struik hebben zij misschien geen bewuste herinneringen aan het misbruik, maar dat wil niet zeggen dat het niet ergens is opgeslagen. Struik: ‘Het lichaam onthoudt alles. De spanning van wat je hebt meegemaakt wordt wel degelijk opgeslagen.’

Elke Geraerts

Slachtoffers Robert M. volgen

Struik vindt dat alle slachtoffers van Robert M. professionele begeleiding van traumadeskundigen moeten krijgen. Ook kinderen bij wie ouders of omgeving geen zorgwekkende signalen zien. ‘Een kwart van de kinderen die seksueel zijn misbruikt, laat geen enkele klacht zien. Dat betekent niet dat er niets aan de hand is.’

‘Deskundigen zien vaak dat deze kinderen anders op stress reageren en dat ze een ontwikkelingsachterstand hebben. Door ze vroeg te behandelen kun je de schade beperken.’

 Geheugen en seksueel misbruik

De stelligheid waarmee deskundigen zich uitspreken over wel of geen schadelijke gevolgen van het misbruik door Robert M., verbaast  psychologe Elke Geraerts van de Erasmus Universiteit.

‘Er is veel onderzoek naar gevolgen van misbruik vanaf een jaar of 6. Maar er is nooit een grote groep seksueel misbruikte baby’s wetenschappelijk gevolgd. We weten gewoon niet wat de gevolgen op langere termijn zijn.’

Juist daarom vindt ze het verstandig om de kinderen van de Amsterdamse zedenzaak tot hun achttiende jaarlijks te laten onderzoeken door een psycholoog. Geraerts heeft een internationale reputatie opgebouwd omwille van haar studies naar het geheugen en seksueel kindermisbruik.

Twee types hervonden herinneringen

Zo toonde ze aan dat herinneringen aan seksueel misbruik, die op latere leeftijd plotseling naar boven komen, wel degelijk echt kunnen zijn. ‘Ik heb geconstateerd dat er twee types hervonden herinneringen zijn’, vertelt ze.

De eerste categorie hervonden herinneringen komt langzaam tijdens suggestieve therapie naar boven. Bij deze mensen kon ze geen ondersteunend bewijs vinden voor het misbruik. Ook bleken ze vatbaar voor het aanmaken van ‘valse’ herinneringen. Ze konden moeilijk onderscheid maken tussen hun eigen gedachten en die van anderen.

Spontaan opgekomen

‘Wanneer therapeuten hen steeds voorhouden dat ze wellicht zijn misbruikt, kunnen deze mensen dat echt gaan geloven en bijbehorende klachten ontwikkelen.’ Bij de tweede groep waren de herinneringen aan vroeger misbruik spontaan opgekomen. Ze zagen een film of hoorden een geluid en plotseling ‘kwam alles boven’.

Bij deze groep vond Geraerts veel vaker ondersteunend bewijs voor het misbruik. Ook bleken ze minder gevoelig voor het aanmaken van valse herinneringen dan de eerste groep. ‘Het lijkt er dus op dat lang niet alle hervonden herinneringen vals zijn.’

 ‘Dit doet pijn’

Volgens Geraerts hadden mensen uit de ‘spontane’ groep hun herinnering wel als nare ervaring in hun geheugen opgeslagen, maar niet als misbruik gelabeld. ‘Ze dachten alleen: dit doet pijn. Of dit is onaangenaam of gek.’ Door een externe trigger plaatsen ze hun herinnering ineens in de juiste context.  ‘Vaak waren ze heel verbaasd en geschokt, omdat ze zichzelf nooit als slachtoffer hadden gezien.’

Net als Bullens denkt Geraerts dat kinderen jonger dan 3, 4 jaar nog niet in staat zijn om herinneringen aan misbruik concreet in hun geheugen op te slaan. Geraerts: ‘Het zou wel kunnen dat misbruikervaringen of de reacties die ze oproepen op andere plekken in het geheugen terechtkomen. Maar omdat een heel jong kind er nog geen woorden aan kan geven, zijn die herinneringen later niet toegankelijk.’

Peter Adriaenssens

Angstreacties inprenten

Is het geheugen van een baby wellicht vergelijkbaar met een dier, zoals de in trauma’s gespecialiseerde Vlaamse kinderpsychiater Peter Adriaenssens beweert? Hij meent dat baby’s angstreacties als het ware inprenten in hun geheugen.

Latere situaties die vergelijkbaar zijn met het misbruik, zouden onbewuste lichamelijke reacties op kunnen roepen. ‘Het werkt hetzelfde als bij een hond’, zei hij in een interview. ‘Als die ooit hard is geslagen, kan hij jaren later een enorme schrikreactie vertonen als hij iemand met een wandelstok ziet.’

Slachtoffers volgen

Geraerts durft er geen uitspraken over te doen. Eerst moet er maar eens degelijk wetenschappelijk onderzoek worden gedaan, vindt ze. Eigenlijk zou ze het liefst alle slachtoffers van Robert M. jarenlang volgen. Hoe vreselijk het ook voor de kinderen en hun ouders is, de zaak biedt een unieke gelegenheid om eindelijk goed onderzoek op te zetten naar langetermijngevolgen van misbruik van baby’s en peuters.

Lees verder…

Auteur: Ditty Eimers

18 gedachten over “Seksueel misbruik: het lichaam onthoudt alles”

 1. Mijn herinneringen kwamen gedeeltelijk naar boven via dromen. Tijdens een vrouwenavond bleek dat nog twee andere vrouwen op dezelfde wijze het hun overkomen misbruik op dezelfde manier hadden herinnerd.
  Ik heb mijn kinderen, toen ik mij nog niets herinnerde, bij mijn vader laten logeren. Mijn zoon wordt nu gelabeld, door mijzelf, als HSP. Maar ik heb een vermoede dat mijn vader ook bij mijn zoon buiten zijn boekje is gegaan rond de leeftijd van 1,5 jaar. Het verklaard veel. Bijvoorbeeld langdurig bedplassen. Moeite met concentreren. Moeite met docenten en naar school gaan. Moeilijk voor zichzelf op kunnen komen bij volwassenen en zich veel eenzaam voelen. Depressief en suïcidaal.
  Ik weet dat via methoden zoals ‘De helende reis’, waarbij men via een droommeditatie zelf bij de eigen innerlijke wijsheid uitkomt en herinneringen weer boven kunnen komen.
  Het is voor mij als moeder zowel pijnlijk als een houvast om de mogelijkheid van sexueel misbruik bij mijn zoon als een serieuze mogelijkheid te zien. Ik ga mijn zoon helpen.
  Mijn vader is overleden en ik durf in de familie nog nergens over te praten. Misschien lukt het straks wel.

  1. wens je veel sterkte en hou je eigen grenzen in de gaten! ik ben ook een ervaringsdeskundige, helaas! Alles en ieder heeft zijn eigen tijd en ritme……sterkte!

 2. onze dochter is 3 en heeft afgelopen december verteld aan ons wat er gebeurd is. we hadden al een afspraak bij de huisarts omdat we haar gedrag heel erg vonden veranderen. die afspraak was vrijdags, en dinsdags had ze voor het op het potje gepoept,
  en toen zei mijn vrouw dat als ze dat altijd doet we haar kont niet meer hoeven schoon te maken, toen vroeg onze dochter (hij) dader ook niet? waarop mijn vrouw zei die heeft dat nog nooit gedaan hoor, waarop onze dochter antwoorde echt wel ook vinger in plas billen gedaan,
  u kunt zich de schrik reactie van mijn vrouw voorstellen,
  dus gelijk die vrijdag bij de huisarts aangegeven, gelijk spoed afspraak dinsdag erop bij psycholoog,
  vrijdagavond bij politie geweest om aangifte te doen,
  krijgen we als antwoord ze is 3 dus kunnen we geen verklaring afnemen. ze zal het niet kunnen herrineren, dus met andere woorden, daders kunnen alles doen tot 4 jaar zolang je er niet bij bent geweest of op video staat,
  nu krijgt onze dochter EMDR therapie, pas 2 sessies gehad dus weten nog niet of het werkt,
  de psycholoog zegt dat ze zware ptss heeft,
  dus afwachten maar.
  alleen vinden wij het verschrikkelijk moeilijk te begrijpen dat er zo word omgegaan met deze zaak. en wij als ouders voelen ons er alleen voor staan. wat voor hulp kunnen wij krijgen. willen onze vrolijke meid weer terug.
  heeft iemand ideeen en tips hoe hier mee om te gaan?
  wij hebben elke avond en nacht een huilend kind die alleen maar bij mama wil zijn. en in die paniekaanval kan je zeggen wat je wilt maar ze hoort je niet eens. en daarna valt ze binnen 5 minuten in slaap om vervolgens 3 uur later weer wakker te worden.

  wij moesten dit verhaal even kwijt in de hoop dat mensen ( lot genoten) ons handvaten kunnen uitreiken

  dank jullie wel alvast

  1. Huilen moest ik. Jullie tragedie..Jullie dochtertje heeft zoiets vreselijks meegemaakt…
   Dit weet je als ouders. Heel goed dat ze EMDR- therapie krijgt, zo kan ze uiteindelijk verteren wat haar geest en lichaam is overkomen. Jullie verhaal komt ernstig overeen met dat van ons. Zoontje. Drie jaar. Afgelopen december.
   Je weet niet bij welke instanties/ organisaties je moet zijn. En áls je ze eindelijk hebt gevonden krijg je te maken met onbegrip, logheid, wantrouwen, desinteresse, noem het maar op. En ondertussen kijk je naar je kind en je gaat kapot van binnen. Klopt, jullie staan er alleen voor en de dader gaat verder met het volgend slachtoffertje want ” er is geen bewijs”.
   Ik zou zo graag met jullie in contact willen komen omdat ik denk dat we iets voor elkaar kunnen betekenen. hetkanduswel@hotmail.com

   Heel veel kracht en lieve groet, Regina

  2. Jullie verhaal grijpt me aan omdat ik op vroeg kinderlijke leeftijd zelf ben misbruikt (Door n zgn vriend van de familie), alleen mijn ouders wisten dit destijds niet. Mijn ouders hebben dus niet net als jullie kunnen reageren. Ik heb geen hulp gehad en het misbruik, het schenden van mijn grenzen, heeft mijn ontwikkelen en functioneren en daarmee mijn persoonlijkheid gevormd. In vele opzichten helaas… ik ben onzeker over mezelf mn in sociale situaties, walg van mezelf, stel mijn leven in het teken van de ander en leef voor anderen zonder zelf te genieten en ken depressieve perioden… Gelukkig heb ik wel veel liefde en voldoende aandacht van mijn (onwetende) ouders gehad en hebben zij volgens mij ervoor gezorgd dat ik niet ben ontspoord; zij waren voor mij de reden om steeds weer door te gaan, mijn best te doen op school, om steeds weer wat van mijn leven te maken. Zij hebben door hun liefde, vertrouwen en geloof in mij en hun eigen huwelijk getoond dat je anderen wel kunt vertrouwen (al vind ik dat nog steeds moeilijk) en relaties aan kan en mag gaan. Ik ben geen problemen gaan ontwikkelen of vormen die bij n borderlinepersoonlijkheidsstoornis passen, wat mi bij seksueel misbruikte kinderen veelvuldig voorkomt. Mijn inziens komt het door de liefdevolle opstelling van mijn ouders dat ik hiervoor behoed ben waar ik ze dankbaar voor ben. Ja ik heb last van het misbruik en ook mijn persoonlijkheid is hierdoor negatief beïnvloedt, maar ik heb wel n stabiele relatie van ruim 15 jaar, 2 heerlijke kinderen, een vaste baan en stabiele sociale relaties. Aan de buitenkant ziet men niets, maar van binnen word ik verteerd. Sinds enkele maanden ben ik hulp gaan zoeken, ben ik erover gaan praten, ook met mijn moeder en ben ik net gestart met emdr. Veel dingen vallen nu op zijn plaats en hoewel mijn huidige situatie emotioneel heftig is voel ik dat ik heel zal worden.
   Ondanks de situatie fijn dus voor jullie dochter dat jullie direct hebben gereageerd: het serieus nemen door het te stoppen en hulp aan haar te bieden. Geef haar vanuit jullie vooral liefde, aandacht en laat haar haar emoties tonen (zeker ook boosheid! ), onderdruk dit niet, maar stel haar ook grenzen zoals je ook gedaan had als je van niets had geweten, toon haar jullie trots om wie ze is, verzand niet in wraak of wrok of haat richting de dader want daar help je haar niet mee (zij heeft jullie beschikbaarheid voor haar nu nodig en zij heeft er nu niets aan als jullie energie en kracht uitgaan naar de dader), maar belast je haar met nog meer negativiteit, blijf open en blijf praten ( ook als ze ouder is). Jullie dochtertje kan met de juiste hulp nu de nare gebeurtenissen verwerken en ermee om leren gaan. Het heeft haar niet gevormd en mogelijk gebeurd dit ook niet! Destijds ben ik niet gezien, niet gehoord en heb ik n overlevingsstategie gekozen door het heel ver weg te stoppen, de herinneringen en bijbehorende emoties te onderdrukken, waardoor ik nu (bijna 30 jaar later)pas kan toekomen aan verwerking. …

   S nachts zijn woorden niet nodig: houd haar bij je, laat ze ervaren/voelen dat jullie er altijd voor haar zijn en blijven, laat haar je warmte en liefde voelen. Maar geef ook jullie eigen grenzen aan zodat het niet verzand dat ze iedere avond bij jullie ligt en leert dat tranen daarbij helpen. Ze is ook nog steeds n peuter en die willen graag bij ouders in bed liggen en voelen feilloos aan hoe dat te bereiken. Maak hier zonodig overdag duidelijke afspraken over met haar en blijf voelen wat de peuter in haar is en wat het beschadigde meisje.
   Succes en sterkte en zeker niet alleen voor jullie meisje maar ook voor jullie zelf. …

 3. Kinderen op zo’n jonge leeftijd nemen kuist waar op lichaamsniveau. En niet te vergeten, ze pikken de emotionele lading van gebeurtenissen wel degelijk op. Alleen, het communicatieniveau is vaak nog preverbaal, en hebben baby’s en hele jonge kinderen nog niet de middelen en het begrip om te weten op welke manier deze overweldigende ervaring verwerkt en aangepakt moet worden. De ervaring wordt weggestopt in het onbewuste en leidt dan al tot PTSS klachten.

 4. Hallo,

  Wat een heftige verhalen allemaal over sexueel misbruik op zeer jonge leeftijd,

  Ik zelf ben een man van 50 jaar.
  Ik ben er sinds kort achter gekomen dat ik op 1,5 jarige leeftijd sexueel misbruikt ben door mijn oom .
  Dit is eruit gekomen na een intensieve 10 daagse stilte meditatie vipassana genoemd.
  De reis naar je onbewust zijn ofwel de leer van budda het pad van verlichting.
  Op jonge leeftijd had ik altijd al een aversie tegen deze man hij overleed gelukkig maar het nam de klachten niet bij mij weg.
  Als ik nu lees dat bedplassen en en snel afgeleid zijn ofwel concentratie verlies gevolgen zijn van dit misbruik vallen er heel veel zaken op zijn plek.

  Echter het is wel vreemd wakker worden na 48,5 jaar en je 2 e naam is Clemens gekregen van je peet oom die zijn handen niet thuis kon houden.
  Ik ben blij met de uitkomst dat dit voor mij aan het licht mocht komen.
  Voor jullie ouders deze meditatie techniek zal jullie kind kunnen helpen als het wat ouder en bewuster is om dit trauma te kunnen verwerken.
  Het is namelijk het pad van jullie kind die dit zelf moet verwerken niemand anders kan dit pad lopen.
  Cursussen zijn gratis en worden door donaties van eerdere studenten mogelijk gemaakt.
  Meer info op http://www.dhamma.org.

  Hierbij hoop ik dat er misschien andere technieken zijn die verlichting kunnen brengen in de situatie van een jong kind.

  Sterkte Gr Ronald

  1. Hoi Ronald,

   Ik herken je verhaal , op dezelfde leeftijd en ook jong misbruikt.

   Kan je mij ‘ns een mailtje sturen, voor mail contact, uitwisseling.

   Veel dank.

   Friso

  2. Hoi Ronald. Dank voor je verhaal.
   Ik vertoon alle kenmerken van misbruik op zeer jonge leeftijd maar weet dit niet. Wil het niet geloven. Nog steeds idee dat ik mij aanstel …Verschillende therapeuten, zowel regulier als alternatief hebben dit asngegeven. Beide ouders en grootouders zijn al overleden. Zoek naar antwoorden. Ben nu 45 en lijkt alsof er nog steeds een donkere schaduw over mij heen hangt.
   Ga mij verder verdiepen in meditatie! Hoop dat ik dit ooit kan afsluiten.

 5. Hoi
  Mijn zoontje is op 2.5 jarige leeftijd meerdere malen sexueel misbruikt. Hij heeft dit op zijn 3de leeftijd verteld. De dader heeft bekend. En heeft een taakstraf en hulp gekregen .
  Nu is mijn zoontje 5 haar. Slikt risperdon voor de angst. Slikt medikinet voor (ADHD) of hij dit heeft weten we niet zeker,kan ook de stress zijn gaat naar speciaal onderwijs. En het gaat heel slecht met hem .vele broekplassen.bang van mensen en kinderen .
  Gaat niet graag na school. Hij heeft emdr gevokgd en therapie. Maar hij heeft angsten voor alles. Maar helaas gaat het niet goed. Hij gaat niet mee na feestjes partijtjes .tegen drukte kan hij niet . Zo erg om te zien dat hij eronder lijd. Hij verteld er nog steeds over. Hij weet alles nog.
  Ik hoop zo dat het hem beter zal gaan. En ik loop van het kastje na de muur.

  1. Een taakstraf?!?!?!!! Te bizar voor woorden!!!!! Hij zou een aantal jaar achter slot en grendel moeten!!! Kan hij er rustigg over nadenken!! Over wat voor Verschrikkelijks hij een jong mensje heeft aangedaan!! En theraphie zeker goed!!! Maar taakstraf????!!!???
   # wetten in Nederland Moet verandering in komen!!

   Ik wens ieder ouder die dit meemaakt heeel veel sterkte en kracht toe.. want dat is wat jullie nodig hebben.. Zorg ook voor jezelf.. Want zo zorg je nog beter voor de kids.. Klinkt misschien gek.. Maar we hebben een zware taak…. Dus “ontspannen” of even wat anders “leuks” is ook belangrijk.. Soms moet je jezelf weer even kunnen opladen..

   (Ik ben een moeder van een kleine meid waarvan er grote vermoedens zijn dat ze door haar vader misbruikt is.. De feiten liggen nog onder de tafel.. Waarschijnlijk was het wel eenmalig maar aan mijn dochter te zien was dat al heftig genoeg..)

 6. Ik ben zelf nu ook veel aan mezelf aan het werken, en dit onderwerp is bij mij ook naar boven gekomen. En dat terwijl ik gediagnosticeerd was als psychiatrisch cliënt (bipolaire stoornis), diep van binnen heb ik dat nooit gelooft. Het is een lange weg voor me, maar ik weet nu wel dat ik op de goede weg ben 🙂
  Ik wil jullie toch een tip geven( waar ook gewerkt wordt met kinderen, gezin en meer). Aangezien het mij helpt, en ik bijzondere helingen heb gezien met kinderen en volwassenen; http://www.mirre.nl en http://www.instituut-mirre.nl

  ik hoop voor ons allemaal dat de zorg beter en verder zal gaan ontwikkelen zodat het allemaal geheeld kan worden! Dat niet (alleen) medicatie het antwoord zal zijn, misschien tijdelijk, maar de antwoorden liggen in ons lichaam. En zoals het artikel zegt; het lichaam herinnert zich alles! Daar liggen voor mij nu ook mijn antwoorden… en alleen mijn lichaam weer leren te vertrouwen is een enorme uitdaging.. maar ik geloof er heilig in dat het zal lukken, en hoop dat ik uiteindelijk zelf nog veel getraumatiseerde kinderen en volwassenen zal mogen begeleiden als ervaringsdeskundige in de toekomst (want er lopen nog nog te veel onbegrepen/gebroken zieltjes rond).
  een warme groet

  (Ps. Aan de ouders; ik heb alle respect voor jullie dat jullie het ‘zien’ en erkennen.. ook voor jullie dapper kindje. Er willen in deze tijd dingen gezien en geheeld worden, dat is wel duidelijk. )

 7. Wat ik me nu afvraag.. wat zijn vermoedens van sexueel misbruik bij zulke kleintjes??
  Ik heb een dochter van 1,5 en op de een of andere manier ben ik me er heel bewust van dat meisjes zo “kwetsbaar” zijn in dit opzicht.
  Hier wordt af en toe opgepast door een broer en laatst verschoonde ik smorgens erna haar luier en stonden de schaamlipjes wat open en was het rood in dat gebied.
  Dit kan uiteraard op luieruitslag oid duiden, maar vond het “openstaan” wat vreemd.
  Toen ik wat sudocreme wilde smereb werd ze erg boos en hield haar beentjes stijf naar beneden. Dit doet ze haast altijd als ik na het verschonen sudocreme wil smeren..
  Ben ik nu megabezorgd?? 🙁

 8. Het blijft toch moeilijk te verteren dat je niet wordt geloofd. Als je weet dat je als baby peuter, kleuter en ga zo maar door systematisch bent misbruikt. Nee hoor het is waar je kunt het niet zomaar vertellen. Het is zo traumatisch dat je het ergens in je lijf opslaat. Pas als je weer opnieuw getriggert wordt, en dat kan ook een ogenschijnlijk, leuk moment zijn. Zoals bij mij, ik ging mijn pasgeboren zoontje voor het eerst verschonen op de comode. Ik begon te huilen en kon niet meer stoppen. Uiteindelijk ben ik er achtergekomen waarom. Ik ben als baby zijnde al misbruikt. De eerste 3 jaar daarom nauwelijks in staat mijn eigen kind te verzorgen. Later kwamen meer herinneringen wat ik als 6 Jarige heb moeten zien dat mijn baby neefje werd misbruikt. Voor een ieder die hoopt dat het niet waar is heb ik slecht nieuws het is wel zo. Evenals het wurgen tot je flauw valt. Ook dat is al rond mijn 2e jaar begonnen. eMDR is goed om terug te gaan naar de herinneringen waar jezelf bij kan. Maar wat in je onderbewust zijn opgeslagen zit kun je zelf nooit bij.
  Daarvoor is PMA de oplossing. Door te weten waar in je lijf je alles opgeslagen hebt. Kun je terug naar de verkeerd opgeslagen gebeurtenissen. Het is een effectieve wijze en onomkeerbaar. De emotionele lading gaat eraf. En het wordt voor altijd gereset.
  Dat betekend dat je je zonder blokkades je je alles herinnerd. De opgeslagen stress uit je lijf gaat. En je weer geestelijke ruimte krijgt. Eindelijk zul je je begrepen voelen. En kan een coach je helpen het laatste stuk op te ruimen.
  Pma coaching wordt door het hele land gegeven. Metname op scholen. Ik heb zeer goede ervaringen met Edumind Rotterdam.

 9. Slecht artikel. Er wordt met geen woord gerept over fysieke, seksuele en andere symptomen. Behoorlijk essentieel om een compleet plaatje te geven van de gevolgen. Mensen die zich afvragen of ze eventueel zijn misbruikt, kunnen behoorlijk in de war raken van bovenstaand verhaal. Veel problemen die er worden genoemd, komen ook voor bij stoornissen die niets met seksueel misbruik te maken hebben. Dus eigenlijk een onverantwoord stuk.
  Onderstaande checklist is veel completer:
  http://helenvanseksueelmisbruik.nl/zelftest-seksueel-misbruik/

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *