Ongeveer 2 kinderen per week pleegt zelfmoord!

Zelfdoding

Van zelfdoding of suïcide wordt gesproken wanneer het slachtoffer zelf een handeling heeft verricht met als doel zich van het leven te beroven.

Cijfers

In 2012 zijn 135 jongeren door zelfdoding overleden. Het aantal zelfdodingen neemt met de leeftijd toe. Onder de 10- tot 15-jarigen waren er 6 zelfdodingen, onder de 15- tot 20-jarigen 45 zelfdodingen. De leeftijdsperiode waarin zelfdoding het meeste voorkomt onder jongeren is tussen de 20 en 25 jaar. In 2012 ging het daarbij om 84 jongeren. In vergelijking met veertig jaar geleden overlijden nu meer jongeren door zelfdoding. In 1969 ging het nog om 76 jongeren (CBS, 2013).

stopzelfmoord

Zelfdoding vormt ook een steeds groter aandeel van de sterfgevallen onder jongeren. Bij twee op de tien sterfgevallen onder jongeren van 10 tot 25 jaar ging het in 2012 om zelfdoding, terwijl dit in 1969 gold voor een op de 26 sterfgevallen. Dat zelfdoding een belangrijkere doodsoorzaak is dan vroeger, komt overigens vooral door de flinke daling van dodelijke verkeersongevallen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *