Het Babyhuis bied moeders en baby’s een veilige plaats….

Het Babyhuis biedt baby’s zo langs als nodig is, een veilig, warm en liefdevol thuis. Het Babyhuis geeft hiermee ouders, die geen andere uitweg zien dan de zorg voor hun baby over te dragen, de ruimte om zo veel mogelijk betrokken te zijn bij de verzorging en opvoeding van hun baby en zelf tot rust te komen. De pijlers in het huis zijn gericht op herstel van de band tussen biologische ouders en kind.

Word donateurIn het Babyhuis wordt een plek gecreëerd waar deze kinderen zich positief kunnen ontwikkelen, zich veilig en gewenst voelen. Een heilzaam leefklimaat met als fundament vier belangrijke pijlers, zorgt voor het herstel van het basisvertrouwen van de baby, het gevoel van eigenheid en een veilige hechting, wat voor de ontwikkeling van kinderen een belangrijke voorwaarde is.

De Babyhuisouders worden ondersteund door een zorgteam dat bestaat uit professionals vanuit verschillende disciplines. Het zorgteam voegt waarde toe aan het gezamenlijk denken. De werkprocessen van het Babyhuis zijn niet gekoppeld aan een financiering, hetgeen autonomie en zorg op maat mogelijk maakt. De verschillende interventies worden in het zorgteam van het Babyhuis voortdurend op elkaar afgestemd. Alle schakels worden bij elkaar gebracht. Alle informatie en denkkracht wordt optimaal benut. Er is slechts een intake, een hulpverleningsplan en een gemeenschappelijk doel, waarbij een iemand regie houdt. De ouder en het kind krijgen hierdoor de hulp die ze nodig hebben. Evaluatie speelt een belangrijke rol, evenals feedback van de ouder(s). Het zorgteam bewaakt en controleert de kwaliteit van de ingezette zorg en de ontwikkeling van de kinderen en heeft een gezamenlijke verantwoordelijkheid.

liefde

Plaatsing in het Babyhuis is vooral in het vrijwillig kader omdat daar nog zoveel mogelijk is. Biologische ouders worden zoveel mogelijk betrokken bij de verzorging van hun kind en indien nodig geholpen opvoedkundig sterker te worden. Waarbij onze Babyhuis moeder en het team vrijwilligers een observerende taak hebben. Wanneer onze samenwerkinspartners ouders doorverwijzen naar het Babyhuis kunnen zij de biologische ouders ondersteunen bij hun specifieke problematiek. De communicatielijnen zijn kort en transparant. In alles staat het belang van biologische ouders en het kind voorop. Het Babyhuis spant zich daarom ook in kinderen NIET onnodig door te plaatsen anders dan naar huis.

De missie van het Babyhuis is ervoor te zorgen dat de levensstart van de geplaatste kinderen zo goed mogelijk gestalte krijgt, waardoor zij de kans krijgen zich zo optimaal mogelijk te ontwikkelen teneinde op te groeien tot evenwichtige volwassenen.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *