Kledingbanken

De Kledingbank

Wat is de Kledingbank?

De Kledingbank is het doorgegeven van herbruikbare kleding aan mensen die het hard nodig hebben, maar dit niet (meer) kunnen betalen.

Waarom de Kledingbank?

Er zijn steeds meer mensen in Nederland die  in financiële problemen zijn geraakt. Denk hierbij aan ziekte, overlijden van de kostwinner, faillissementen, kortom schrijnende situaties.

Iedereen heeft recht op huisvesting, eten en kleding. Dit komt langzamerhand ook in Nederland steeds meer in het gedrang; de Kledingbank wil hieraan bijdragen op het gebied van kleding.

Kledingbank-Limburg

Is de Kledingbank een landelijke organisatie?

Nee, er zijn allerlei regionale initiatieven die de Kledingbank-gedachte invullen. Het is wel zo dat deze kledingbanken samenwerken en ervaringen met elkaar uitwisselen. Deze website is zo’n voorbeeld, waar alle bekende Kledingbanken staan vermeld.

Waar zijn er kledingbanken in Nederland?

Er zijn vele initiatieven in Nederland. Er is een overzicht van kledingbanken per provincie.

Mocht u zelf interesse hebben om deze mensen te helpen, dan kunt u zich wenden tot het landelijke mail-adres.

 Zij brengen u in kontakt met andere initiatiefnemers uit de betreffende woonplaats.

Mocht u  zelf een kledingbank op willen zetten, mail dan ook naar bovenstaand mail-adres, zij proberen op uw vragen antwoord te geven. Noem wel even uw woonplaats.

Hoe kan ik de Kledingbank bereiken?

Algemene vragen kunnen worden gestuurd naar  info@kledingbank.nl.

Gelieve bij alle vragen uw woonplaats te noemen.

Kledingbanken Nederland

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *