Taskforce tegen misbruik en de mishandeling van kinderen!

De Taskforce is ingesteld door de ministeries van Veiligheid en Justitie en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport om bestuurders, managers en professionals nog meer tot gerichte actie aan te zetten. Dit om mishandeling en seksueel misbruik van kinderen te voorkomen of effectief aan te pakken. De Taskforce startte in september 2012 en gaat door tot en met 2016.

media_xl_958821

Voorkomen en aanpakken van kindermishandeling: hard nodig. Want jaarlijks worden maar liefst 119.000 kinderen mishandeld. Gemiddeld heeft één kind in elke schoolklas te maken met een vorm van kindermishandeling. Het lukt nog onvoldoende om de grote aantallen kinderen die slachtoffer worden van kindermishandeling terug te dringen. Hierbij gaat het niet alleen om fysieke mishandeling. Ook emotionele en fysieke verwaarlozing, seksueel misbruik, het getuige zijn van huiselijk geweld en de gevolgen van vechtscheidingen zijn vormen van kindermishandeling.

De Taskforce kindermishandeling en seksueel misbruik zet het onderwerp op de agenda. Bij bestuurders, managers  én professionals. De Taskforce signaleert waar te weinig voortgang is, legt de vinger op de zere plek, en zet bestuurders en professionals in beweging om snel tot praktische oplossingen te komen. Oplossingen zoals een eigen stem voor kinderen in vechtscheidingen. De Taskforce vraagt daarnaast aandacht voor kinderen uit kwetsbare groepen zoals kinderen met een verstandelijke of andere beperking.

De actuele thema’s die de Taskforce stimuleert

Modules kindermishandeling en seksueel misbruik in de opleidingenvan alle betrokken professionals.

Preventie van kindermishandeling en seksueel is een speerpunt van alle gemeenten.

Invoering  van de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling in het onderwijs.

Verbetering van inzet van strafrecht en hulpverlening bij kindermishandeling verder verbeteren.

Professionals gebruiken de ‘kindcheck’: wanneer de situatie of conditie van een cliënt risico’s kan opleveren voor een kind moet de professional nagaan of de cliënt verantwoordelijk k is voor de verzorging van minderjarigen. 

 Taskforce

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *